Sprogets udvikling påvirker oversættere jun01

Tags

Related Posts

Share This

Sprogets udvikling påvirker oversættere

I takt med verdens udvikling, ændre sprogende sig ligeledes. Udviklingen af de gamle sprog og starten på de nye sprog sker grundet konstant udvikling i nuværende kulturer og når der opstår nye lande. Ændringen i sproget gør det udfordrende for oversættere og gør at de konstant skal være opdateret på hver en ny regel eller nye ord der bliver optaget som en del af landets sprog. I denne artikel vil du kunne læse mere om sprogets udvikling og hvordan det kan påvirke dig hvis du ønsker at starte op som oversætter. Har du dit eget oversættelsesbureau, skal du ligeledes være opmærksom på dette, da du skal kunne sikre at dine oversættere er opdateret på de ændringer der sker i de forskellige sprog.

Verdens sprog

Der findes omtrent 6000 til 7000 sprog i verden. Disse tal er dog svingende da der endnu kommer ny sprog og nogle sprog uddør. I Danmark taler vi primært dansk, dette sprog er kun ét af verdens mange sprog. Dansk tales af mellem 5-6 millioner mennesker. Dette er en lille del af verdens befolkning, dog anses det ikke for at være en af de mindst talte sprog, da 90% af verdenssprog hver især kun tales af under 100.000 mennesker.

Mange af de mindre udbredte sprog er truet af nutidens teknologi, da mange af de store udbredte sprog i højere grad bruges på internettet og til kommunikation mellem lande for at have et fælles sprog som begge parter forstår.

Hvor tit kommer der nye sprog?

Der kommer naturligvis ikke nye sprog hver dag, da man ikke bare står op om morgnen og laver et nyt sprog. Et sprog er komplekst og der skal ligeledes være brug for et nyt sprog før det overhoved kan overleve og blive accepteret som et nyt sprog.

Et sprog der er bevis på at der endnu kommer nye sprog er sproget Light Warlpiri, der bruges i det nordlige Australien. Sproget opstod da Warlpiri stammen begyndte at arbejde på farme for at tjene til føden. På farmene blev Warlpiri folket udsat for engelsk. I Warlpiri stammen begyndte man herefter at låne ord fra engelsk og kort efter begyndte man at tale det varieret sprog til børnene, der tog det til sig.

Det er meget sjældent at sprog bliver bygget på en blanding af sprog på denne måde. Dette sprog er dog endnu et meget nyt sprog, den ældste der taler sproget er kun omkring 40-30år. På trods af at sproget er en blanding og kun tales af et begrænset antal mennesker er det et bevis på at verden langt fra er færdige med at generere nye sprog og udvikle sprogene således at de passer på menneskernes behov for kommunikation og forståelse af hinanden.

Det skal du være opmærksom på som oversætter

Når du arbejder som oversætter er det utrolig vigtigt at du har fingeren på pulsen. En dygtig oversætter har ikke kun styr på grammatikken men ligeledes på kulturen i det pågældende land. Således har en god oversætter styr på hvordan man taler i forhold til kulturen og de forskellige måder at kommunikere alt efter målgruppen. Det kan derfor være en god idé at arbejde fra det pågældende land eller at tage regelmæssigt på ferie i landet.

Selvom kulturen er vigtig som oversætter, er det ligeledes vigtigt at kende til nye grammatiske regler og ord. Hold dig derfor altid opdateret på sproget for at kunne være blandt de dygtigste oversættere.

Hvis du sidder med dit eget oversættelsesbureau, kan det have konsekvenser at dine oversættere ikke er opdateret. Det kan resultere i forringet oversættelse og misforståelse i betydningen. Sørg derfor at dine oversættere er klar over at du sætter krav til at de flytter sig i takt med sprogets naturlige udvikling.