Vigtigheden af at have ​​god ventilation i dit drivhus apr22

Tags

Related Posts

Share This

Vigtigheden af at have ​​god ventilation i dit drivhus

Korrekt ventilation er af stor vigtighed for at et drivhus kan fungere optimalt. Udluftning til drivhuset giver frisk luft til planterne. Udluftning hjælper også med at kontrollere fugtigheden og temperaturen i dit drivhus og reducerer samtidig risikoen for at planterne bliver dårlige.

Det er umuligt for drivhuset selv at ventilere hele sit eget volumen alene. For at sikre at der er ordentlig ventilation i dit drivhus, bør du installere enten et elektrisk ventilationssystem eller et, som virker passivt. Dette er heldigvis ikke svært, for de fleste drivhusmodeller på markedet kommer med mulighed for installering af disse udluftningssystemer. Ofte vil du også kunne få rigtig god vejledning i havecenteret omkring udluftningssystemer til dit drivhus. Alternativt kan du søge online på specialiserede hjemmesider, som sælger drivhuse og finde den information, som du har brug for, dér.

Vigtigheden af at have ​​god ventilation i dit drivhus 2Hvad gør et passivt udluftningssystem i dit drivhus?

Denne type ventilation kræver ikke mekaniske komponenter. Kort sagt så er motoriserede blæsere ikke nødvendige i det passive ventilationssystem. Drivhuset ventileres ved hjælp af konvektion gennem ventilerne i toppen af drivhuset. Disse indtagsåbninger gør det muligt for kølig luft at komme ind i drivhuset. Herved blandes den køligere luft udefra med den varmere luft inde i drivhuset.

Den største fordel ved at bruge denne type ventilationssystem er dog, at det ikke afgiver nogen lyd. Dette er yderst fordelagtigt for en hobbygartner, hvis drivhus ligger tæt på sit hjem, og hvor lyden fra en motoriseret ventilator ville kunne forårsage støjforurening. Endvidere er det passive anlæg CO2-neutralt. Ulemperne ved den passive ventilation findes dog i form af reduceret effektivitet og større påkrævet vedligeholdelse.

Det passive ventilationssystem kræver regelmæssig vedligeholdelse. Åbningsventilerne skal rengøres og gøres fri for snavs og skidt regelmæssigt. Ifølge nogle havefolk, der har drivhuse med et passivt ventilationssystem, er systemet heller ikke ligeså effektivt som et el-drevet ventilationssystem. Konsekvensen af dette kan således være dårlig udluftning, som kan påvirke afgrøderne, som du dyrker inde i glashuset. Overordnet set er det passive ventilationssystem dog godt til især hobbydrivhuse i parcelhushaver, hvor støj fra en motoriseret ventilator ville være irriterende – både for grundejeren selv, men også for naboerne!

Hvad er et elektrisk udluftningssystem til dit drivhus?

Det elektriske ventilationssystem bruger en ventilator, som drives af en elektrisk motor. Størrelsen af ​​ventilatorsystemet afhænger af drivhusets interne volumen eller rummål. Hovedformålet med denne type ventilationssystem er at få større og hurtigere luftskifte i drivhuset. Samtidig har denne type udluftningssystem den fordel, at man kan skrue op og ned for udluftningen og at det kan automatiseres. Dette gør det let at kontrollere både temperatur og fugtighed, og kan derfor holde drivhuset gennemluftet bedre sammenlignet med det passive ventilationssystem.

Placer blæseren på den øverste del af væggen modsat skærmdøren og indtagsåbningerne. Kort sagt skal ventilerne placeres på samme væg som døren, og ventilatoren på den modsatte væg. Dette vil sikre, at den friske luft, der kommer ind i drivhuset, går igennem hele drivhuset, før den luftes ud af ventilatoren.

Det motoriserede ventilationssystem er indstillet med en termostatstyring, der aktiveres, når den ønskede temperaturen er nået. Det kan anbefales, at termostaten stilles i samme niveau som planternes højde således, at temperaturen og fugtigheden i drivhuset hele tiden er optimeret i forhold til den type af planter, som du ønsker at dyrke.

En godt drivhus med et motoriseret ventilationssystem bør også have en roterende blæser. Dette vil hjælpe cirkulationen af luften i drivhuset og opretholde en ensartet temperatur og fugtighed, hvilket vil øge planternes jævne vækst. Brug af denne type ventilator er den bedste måde at opretholde de ønskede forhold på i drivhuset og bruges derfor oftest af kommercielle gartnerier.

Ventilationssystemet bestemmer drivhusets temperatur, fugtighed og CO2-indhold. Udluftningssystemet er således en af ​​de vigtigste faktorer ved dyrkning af planter og grøntsager i et drivhus og bør overvejes af enhver drivhusejer.